Majme na pamäti evanjelizačné dôsledky kresťanskej politiky!

Statočný a múdry český kňaz, dlhoročný väzeň svedomia Oto Mádr v jednej eseji napísal, že “obdobou ku šľachtickej devíze ´noblesse oblige´ sa dá povedať: kresťanstvo zaväzuje – ku konaniu na vysokej ľudskej úrovni.” Myslím si, že je to dobré odporúčanie i pre politiku, ktorej nositelia sa odvolávajú na svoje kresťanské presvedčenie. Nielenže by sme sa nemali dopúšťať ani bežných podlostí verejného života, ale nech presadzujeme čokoľvek, čo ako je to pre nás dôležité a posvätné, musíme to robiť ľudsky. Ak to tak robiť nebudeme, tak sa staneme odpudivými, a to nie preto, že sme Kristovi, ale preto, lebo siahame ľuďom na ich slobodu. Mádr ďalej píše, že “dnešní ľudia nečítajú iné evanjelium než život kresťanov”. Majme na pamäti tento evanjelizačný dôsledok i v kresťanskej politike!