Po týždni rozvažovania to vidím takto

Milí priatelia, ďakujem vám za podporu a vaše návrhy. Všetky som si pozorne prečítal a premýšľal som o nich. Rozhodnutia však musím prijímať na svoju vlastnú zodpovednosť a chcem sa v nich vždy zachovať čestne. Preto to dnes po týždni rozvažovania vidím takto:

  1. Predovšetkým necelé tri týždne pred voľbami nechcem urobiť nič neuvážené. A chcem urobiť všetko pre to, aby sa KDH dostalo znova do prvej ligy.
  2. V tomto hnutí, ktoré pozostáva z tisícov ľudí, vyrástlo zo zápasov o slobodu a jeho politická organizácia pretrvala tri desaťročia, sa nájde všeličo. Nové myšlienky, ale i také, ktoré ľpejú aj na veciach, ktoré už život prekonal. Stretneme sa v ňom so šikovnosťou, ale i s babráctvom. S dobrým i s pokleslým. S jednoduchým, ba až prostoduchým, ale aj s inteligentným a múdrym. Nuž ale práve túto pluralitu si v KDH cením.
  3. Chcem túto pluralitu brániť, ale zároveň sa chcem pričiniť o to, aby v nej prevážilo to dobré, múdre a aktuálne. Chcem podporiť to, čo sa otvára spolupráci dovnútra i navonok, to, čo sa usiluje pochopiť súčasného človeka bez ohľadu na pohlavie, vek, sociálne postavenie, ale aj náboženské presvedčenie či sexuálnu orientáciu. Som presvedčený, že práve to je naozaj kresťanské a demokratické a o toto som sa v KDH vždy usiloval.
  4. Chcem byť zárukou toho, že tento prvok v tomto hnutí je a zostane, a v pluralite tohto hnutia sa napokon presadí. Preto som sa rozhodol získavať podporu pre to, aby som na sneme po parlamentných voľbách mohol ponúknuť svoje sily a skúsenosti a uchádzať sa o prevzatie vedenia KDH.