Požehnanú Veľkú noc 2021!

Nech nám ten jedinečný okamih ľudských dejín, ktorý si v týchto dňoch pripomíname, pomôže nachádzať i v našich životoch odvahu, lásku k našim blížnym a skutočnú radosť, ktoré nám už nič, nikto a nikdy nebude môcť vziať! Požehnanú Veľkú noc 2021, priatelia.