Projekt spolupráce – f) spojenci a protivníci

Na ceste spolupráce, ktorú chcem svojim priateľom, kresťanským demokratom, v pripravovanom Projekte navrhnúť, budeme hľadať spojencov a stretneme i protivníkov. Spojenci budú rôzni, podľa jednotlivých úrovní spolupráce. Bezprostredne najakútnejšou bude spolupráca na úrovni volebného postupu. Pre budúcnosť Slovenska a do istej miery aj Európy však najďalekosiahlejší význam bude mať spolupráca na úrovni spoločnosti. Spojenci pre jednotlivé úrovne budú hlavne tí, s ktorými si budeme rozumieť v tom, čo bude pre ten-ktorý stupeň spolupráce nosným politickým problémom. A samozrejme ti, čo budú mať o spoločnú politickú činnosť záujem. Zďaleka nie všetci budú. V dnešnej politike prevláda úsilie o vymedzovanie sa voči ostatným. V skutočnosti sa v nej hľadá to, čo nás od druhých odlišuje, nie čo nás spája. Nemali by sme ľutovať síl a energie na to, aby sme čo najviac takýchto našich rivalov presvedčili, že spolupracovať je pre budúcnosť národa lepšie, ako sa hádať a ruvať. Lebo sme na jednej lodi. Ale realisticky musíme počítať s tým, že je veľa takých, s ktorými to nepôjde. A potom sú tu aj takí, čo si z politiky urobili biznis a o náš spoločný koráb im ani trochu nejde. Tých, čo nepresvedčíme a tých, ktorým v politike ide iba o korisť, musíme proste v demokratickej súťaži poraziť. V roku 1998 sa nám to práve vďaka spolupráci podarilo, a keď sa k tejto ceste vrátime, bude sa to dariť znova.