Úvahy kresťanského demokrata o slovách, ktoré nám tu pápež František povedal (Záver)

Posolstvá pápeža Slovensku nie sú iste svätým písmom. Ale je to muž, ktorý veľa zažil, pozná svet a veľa premýšľa o Božom pláne s týmto svetom. Úprimnosti jeho slov verím, a verím aj tomu, že jeho spojenie s našim Majstrom, ktorého tu na Zemi v týchto časoch zastupuje, je hlboké a rýdze. A verím aj tomu, že mu záleží na osude ľudstva, i každého národa, aj toho nášho medzi Dunajom a Tatrami. Nebaží po moci. Myslím si, že Františkovi (tak ako svätcovi, ktorého meno prijal) nezáleží na tom, aký bude mať vplyv, ale ide mu o to, aby sme sa tu nepozabíjali, a aby sme si z tohto sveta neurobili peklo. Preto varuje, upozorňuje, ale hlavne ponúka cestu, ktorej predovšetkým on verí. Je to stále nová, dynamická cesta, ale s prastarými a overenými pravidlami.
 
Pápež je vizionár. Jeho ideály sa nám azda môžu zdať niekedy aj dosť naivné. Neuskutočniteľné v reálnom živote. Ale práve takými ideály bývajú. Nebeské kráľovstvo, o ktorom rozprával už Ten, koho zastupuje, sa na tejto Zemi nikdy v plnom rozsahu neuskutoční. Ale jeho učeníci by mali vedieť, že jeho základy budujeme už tu. A nielen teoreticky vedieť. Úlohou kresťanov je vnášať a uskutočňovať Ježišov sen už v tomto živote. Iste nie naraz a úplne. Ale politikou postupných krokov. Tak ako to František povedal na záver svojho príhovoru návštevy, ktorá bola asi najviac na periférii a iste najkontroverznejšou.
 
O takýto program postupných krokov pri vnášaní Nebeského kráľovstva do našich vzťahov v slovenskej spoločnosti, by sme sa mali usilovať i my, kresťanskí demokrati vo verejnom živote našej vlasti. Nedokonalí a hriešni, ale srdcom napriek tomu kresťania. Nie triumfálne a farizejsky, ale s bratskou láskou k národu a k ľudstvu, ktorých sme súčasťou. Aby sme boli nositeľmi nádeje, ktorú sem staručký pápež prišiel oživiť. Ak sa o to budeme usilovať, tak jeho slová z košického sídliska padli do úrodnej pôdy: “Povzbudzujem vás, žehnám vám a prinášam vám objatie celej Cirkvi.” (Luník IX, 14.9.2021) Ja osobne ďakujem Bohu, Svätému Otcovi a všetkým, ktorí sa o to pričinili, za túto návštevu!