Zamyslenie na Nedeľu Dobrého pastiera

Čítanie na dnešnú Nedeľu Dobrého pastiera hovorí veľmi výstižne, že ten, kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.” A ďalej, že “zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil.” Môžu sa Putin, Kirill a všetci farizejskí ochrancovia akejsi svätejšej predstavy sveta, než je ten reálny, aj postaviť na hlavu, ale to, čo spôsobujú ich skutky, svedčí proti nim. Teším sa tomu, že sa pápež František v Cirkvi usiluje o novú, vnútornú dynamiku jej obnovy, zahrňujúcu celý Boží ľud. O to, čo nazýva synodálnou Cirkvou, v ktorej týmto svetom kráčame spolu a spoločne sa usilujeme rozpoznávať hlas nášho Pastiera a učiť sa ho odlíšiť od tých, čo nevchádzajú bránou a sú v skutočnosti zlodejmi a zbojníkmi presne tak, ako v tom dnešnom podobenstve.