Spomienka na kardinála

Kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorého storočnicu si dnes pripomíname, som naposledy navštívil vo februári 2009. Boli sme tam s mojim vtedajším spolubojovníkom Jozefom Bačom. Kardinál už chodil veľmi ťažko, s paličkou, ale jeho myseľ bola jasná a zaujímal sa o všetko. Rozprávali sme sa o poslaní, ktoré majú kresťania vo…

Celý článok

Nedeľné zamyslenie o rozhnevanom prorokovi

Jonáš z dnešného starozákonného čítania je aj podľa väčšiny súčasných biblistov literárnym podobenstvom, nie historickou postavou. Ale úlohou podobenstiev je prehovoriť k nám o našich vlastných životných zápasoch. Postava Jonáša je známa hlavne jeho trojdenným pobytom vo vnútri veľkej ryby. Ale práve to je tá najmenej významná, rozprávková epizóda. Prišiel,…

Celý článok

Zamyslenie na nedeľu krstu Pána

Je tu priveľa pesimizmu a nariekania nad dobou, v ktorej žijeme. A často tomu podliehame aj my, čo sa hlásime k presvedčeniu, ktoré by malo prinášať nádej a radosť. Pripomeňme si, že kresťania si nikdy nemohli vyberať dobu, do ktorej sa narodili a potom prežili svoj život. Prišli do sveta,…

Celý článok

Tri slovesá (nielen) pre rok 2024

Počúvať, rozlišovať a kráčať. Počúvať, neznamená iba nechať priestor, aby sa ten s kým hovoríme vyjadril, a pritom už uvažovať, čo povieme my, ale hlavne snažiť sa aj porozumieť tomu, čo nám chce povedať. Rozlišovať znamená nehľadať rýchle odpovede na zložité životné problémy, ale ako rád hovorieval jeden môj bývalý…

Celý článok

Ťažká téma na tretiu adventnú nedeľu

Vyše päťsto rokov pred Kristom v babylonskom zajatí frustrovaným Židom prorok Izaiáš prisľúbil čosi veľké a povznášajúce v osobe muža, ktorého nazval Pánovým pomazaným, teda mesiášom. Prorok nehovoril o vojenských víťazstvách a politickej moci. Na tretiu adventnú nedeľu si z Izaiášovej mesiášskej vízie spomíname na posolstvo “hlásať radostnú zvesť chudobným,…

Celý článok

Počúvanie – ďalšie zamyslenie nad synodálnym textom na druhú adventnú nedeľu

V súhrnnej správe z októbrového zhromaždenia biskupov, kňazov a laikov v Ríme sa v šestnástej kapitolke píše o tom, ako dôležité je, aby sme sa dokázali vzájomne vypočuť. Je to text, ktorý je užitočnejší, než sa na prvý pohľad azda zdá: “V priebehu dvoch rokov synodálnej cesty… našu skúsenosť najlepšie…

Celý článok

Nedeľné nedeľné zamyslenie nad synodálnym textom

Zo súhrnnej správy Prvého zasadnutia XVI. Riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody v októbri 2023: “…Po začatí synodálneho procesu 9.októbra 2021 sa všetky cirkvi, hoci rôznym tempom, zapojili do procesu počúvania na diecéznej, národnej a kontinentálnej úrovni. Výsledky tohto počúvania boli zaznamenané v príslušných dokumentoch. Toto zasadanie teraz započalo fázu, v…

Celý článok

Nedeľné synodálne zamyslenie

Súhrnná správa z októbrovej biskupskej synody v Ríme je pozoruhodná jednak z hľadiska spôsobu, akým sa k nej dospelo, a aj svojou štruktúrou. Františkova iniciatíva pred dvoma rokmi priniesla výzvu celému Božiemu ľudu, aby mohol každý povedať, čo ho trápi, a aj čo ho teší v Cirkvi. A čo si…

Celý článok