Čo je z príhovoru pápeža Františka pre mladých poučné i pre kresťanskú demokraciu? (37) Láska a hrdinstvo

Už Ježiš to povedal: najväčším prikázaním je láska. K Bohu i k blížnemu. O čom inom mohol pápež František hovoriť hneď v úvode svojho príhovoru k mladým, na záver tretieho dňa svojej návštevy? “Láska je najväčší sen v živote, ale nie je to lacný sen,” povedal im. Hovoril samozrejme predovšetkým…

Celý článok

Záverečná pozvánka, a zároveň užitočná rada pápeža Františka z Luníka IX (36) Krok za krokom

Svoj príhovor na sídlisku Luník IX končil František slovami: “…všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach, rany minulosti, s dôverou, krok za krokom: v poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom…” Osobitne ma z týchto slov oslovilo to…

Celý článok

Asi hlavný odkaz pápeža Františka z Luníka (35) “Nebojte sa vyjsť v ústrety marginalizovaným!”

O ľuďoch na okraji spoločnosti hovorieva František veľmi často. Saleziánom na Luníku, ale i všetkým mužom a ženám, ktorí pracujú na tom, aby pomohli takýmto ľuďom integrovať sa, vyjadril v Košiciach svoju vďaku a povzbudil ich: “Pokračujte na tejto ceste! Táto cesta nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď,…

Celý článok

Na Luníku hovoril pápež František nielen o budúcnosti rómskej menšiny, ale vlastne i o budúcnosti ľudstva (34) Cesta k pokojnému životu je integrácia

Často sa nám zdá, že jestvuje veľa dôvodov na to, aby sme si držali odstup od ľudí, ktorí nám nepasujú do našich predstáv a záujmov. A sú aj takí ľudia, ktorí akoby zavadzali všetkým. A dostávajú sa potom na okraj života spoločnosti. František často volá po tom, aby sme sa…

Celý článok

Ďalšie cenné odporúčanie pápeža Františka z Luníka. Aj pre kresťanskodemokratickú politiku. (33) Trpezlivosť a konkrétnosť.

“Kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale príde,” povedal ďalej Svätý Otec vo svojom príhovore na košickom sídlisku, ktoré v prevažnej väčšine obývajú Rómovia. Tieto jeho slová nemali byť iba povzbudením pre tých, ktorí sa tejto komunite venujú a usilujú sa ju povzniesť. Myslím si,…

Celý článok

Čo ďalšie nám pripomenul pápež František z kontroverzného košického sídliska? (32) Nesúďte!

Svätý Otec na Luníku IX tiež pripomenul dôležitú výzvu, ktorú kedysi vo svojej programovej reči na hore zdôraznil už i Ten, ktorého tu na zemi dnes pápež zastupuje: “Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v evanjeliu: ´Nesúďte´ (Mt 7,1). Evanjelium nesmieme prisladiť alebo zriediť. Nesúďte, hovorí nám Kristus. Koľkokrát naopak nielen…

Celý článok

Úvodná výzva pápeža Františka z Luníka IX (31) Prekonávať predsudky

V posolstvami nabitom príhovore na košickom sídlisku, ktoré obývajú prevažne Rómovia, začal Svätý Otec výzvou, aby sme sa učili búrať navyknuté stereotypy, a to i také, “…ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné. Nie je ľahké prekonať predsudky, ani medzi kresťanmi.” Ako sa to dá? František využil svedectvo vydareného zmiešaného manželstva,…

Celý článok

Prvé a základné posolstvo pápeža Františka z Luníka IX. (30) Všetci sme deti jedného Otca

František dlhodobo trpezlivo bojuje proti tomu, aby sme si nikto nenamýšľali, že máme z nejakých dôvodov väčšiu hodnotu, ako iní ľudia. Proti tomu, aby sme kohokoľvek, a to bez ohľadu na spôsob života, ktorý azda i vlastnou vinou vedie, bez ohľadu na rozdiely, či už prirodzené, alebo nadobudnuté, vykázali niekam,…

Celý článok

Záverečná myšlienka z prešovskej homílie pápeža Františka o logike kríža je výzvou všetkým kresťanom (29) Vydávanie svedectva

„Z nazerania na kríž vychádza druhý krok: vydávanie svedectva… Myslím na mučeníkov, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli, nemohli nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu…

Celý článok

Pápež František v Prešove povedal aj to, čo vyplýva z logiky kresťanského kríža (28) Po prvé: súcit

Nemyslime si, že budeme viac kresťanskou krajinou, ak osadíme na každý kopec mohutný kríž. “…kríž je ako kniha, ktorú, treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž,” povedal v prešovskej…

Celý článok