Posolstvo na Vianoce 2022

Nadchádzajúce sviatočné chvíle nie sú iba náboženskou spomienkou na to, ako sa pred niečo vyše dvoma tisícročiami narodil Boží Syn. A nie sú ani príležitosťou, počas ktorej si aj sekulárna spoločnosť praje trochu pokoja od každodenných starostí. Obvykle to tak bývalo, ale tento rok je to inak. Svet je zmietaný…

Celý článok

Čaputová u Františka – slovenský Advent 2022

Dnes, na tretiu adventnú nedeľu, sa ešte vrátim k včerajšiemu stretnutiu našej prezidentky Zuzany Čaputovej s pápežom Františkom. “Blažený, kto sa na mne nepohorší,” zakončil v dnešných liturgických textoch Ježiš priateľský odkaz svojmu prísnemu rovesníkovi a príbuznému Jánovi do žalára, kam ho doviedla práve tá jeho prísnosť. A stála ho…

Celý článok

Advent 2022

“…Drahí bratia a sestry, v celom tomto mori zla a smútku, deväťdesiat rokov po hroznej genocíde vyvolanej Hladomorom, žasnem nad vašim dobrým oduševnením. Navzdory obrovskej tragédii, ktorú ukrajinský národ prežíva, nikdy neklesol na mysli a neprepadol sebaľútosti. Svet v ňom preto spoznal odvážny a silný ľud, ľud, ktorý trpí a…

Celý článok

Na sviatok Krista Kráľa: úvaha o pravde, lži a dezinformáciách

Predstaviteľ rímskej moci v Jeruzaleme Pilát sa v procese s Ježišom Nazaretským zaoberal žalobou popredných mužov Ježišovho národa, podľa ktorej sa údajne vyhlásil za židovského kráľa. Bolo to zrejme odsúdenia hodné, lebo Palestína bola vtedy súčasťou Rímskej ríše a jej zvrchovaným panovníkom bol rímsky cisár. V správe o tomto politickom…

Celý článok

Solidarita voči slabým a menšinám by mala byť základným prikázaním kresťanstvom inšpirovanej politiky

Meradlom mravnej úrovne spoločnosti je to, ako dôstojne umožňuje žiť najzraniteľnejším a najslabším. Jednotlivcom i skupinám. Teda tým, ktorých je schopná väčšina kedykoľvek prevalcovať. Na novembrových námestiach v roku 1989 sa o tom dosť hovorilo. Lenže tých tridsať tri rokov potom ukázalo, že v praktickej politike to vôbec nie je…

Celý článok

Čieho ducha sme? (Zamyslenie nad obežníkom kňazom trnavskej arcidiecézy)

Bolo by alibistické, keby som sa v nedeľu, keď sa usilujem o pravidelné duchovné zamyslenia, vyhol tomu rozruchu, ktorý spôsobili viaceré vyjadrenia trnavského arcibiskupa a naposledy obežník, čo rozoslal kňazom svojej diecézy. Lebo sa ma to bolestne dotýka. Jednak preto, lebo verím v učenie toho istého Majstra, žijem v spoločenstve…

Celý článok