KDH využilo vhodnú príležitosť, získalo politickú iniciatívu a presadilo svoj dlhodobý programový zámer

Henry Kissinger vo svojej knihe Umenie diplomacie spomína epizódu z Krymskej vojny v roku 1854, keď vtedy ešte budúci Železný kancelár Bismarck odporúčal pruskej vláde, aby Prusko využilo roztržku svojho tradičného spojenca Rakúska s Ruskom a zaútočilo na naň. Bismarck tým už vtedy sledoval základy budúcej stratégie zjednotenia Nemecka pod vedením Pruska. Rakúsko, ako…

Celý článok

Trinástka

V sobotňajších voľbách dominovala na Slovensku číslovka trinásť. Volili sme trinásť europoslancov a k volebným urnám sa nás dostavilo trinásť percent voličov. Pre kresťanských demokratov to bolo ešte o jednu trinástku navyše, pretože práve toľko percent získal jej parlamentný reprezentant – Kresťanskodemokratické hnutie. Každá z týchto trinástok bola iná. Prvá je náš osud, druhá…

Celý článok

S pľúcami Európy to v súčasnosti nevyzerá najlepšie, ale nestrácajme nádej!

V čase dramatických udalostí na Ukrajine, v období keď to znovu začína vyzerať ako v období studenej vojny, sa len ťažko pripomína výrok svätého pápeža Jána Pavla II. o tom, že zjednotenie Európy bude možné iba na základe duchovnej tradície a solidarity tak Západu, ako aj Východu. Vyjadril to vtedy obrazom, že Európa musí začať…

Celý článok

Chcem sa podieľať na formovaní európskej politiky, nie lobovať

Európska únia bude požehnaním pre európske národy a prínosom pre svet iba vtedy, ak bude schopná koncipovať a presadiť vlastnú politiku v kľúčových otázkach verejného života, dotýkajúcich sa predovšetkým bezpečnosti ľudí, čo v Európe žijú. Pretože v dnešnom globalizovanom svete si to už ani stredne veľké štáty nie sú v postačujúcej miere schopné zabezpečiť samé.…

Celý článok

Európa obstojí, len ak bude presadzovať veľké témy

O tom, či bude projekt politickej organizácie Európy úspešný, nerozhodnú byrokratické pravidlá, ani eurofondy, ba ani množstvo užitočných, praktických, ale drobných tém. Je fajn, ak už za hovory v mobilných sieťach v rámci Európskej únie medzi jej členskými štátmi nebude treba platiť viac, ako vo vnútri týchto štátov, ale nikoho to nejako zvlášť…

Celý článok

Prečo potrebuje Európa vlastný obranný pakt?

Európa potrebuje svoj vlastný systém kolektívnej bezpečnosti z troch zásadných dôvodov. Po prvé, po dvoch desaťročiach relatívnej stability rastú sily, ktoré sa usilujú o zmenu geopolitického usporiadania. Po druhé, väčšina európskych štátov vytvorila spoločnú Úniu, politické spoločenstvo, ktoré má ambíciu formulovať vlastnú spoločnú zahraničnú politiku, a ňou sa aktívne uchádzať o vlastné „miesto pod…

Celý článok

Pamäť Európy

V európskej politike chcem prispievať k dvom témam, ktorým sa dlhodobo venujem – k bezpečnosti a slobode, v ktorej bude mať každý príležitosť sa uplatniť. Tieto témy sú zásadné v súčasnosti. Otázky obrany a bezpečnosti sú aktuálne vždy, ale osobitne teraz, v čase, keď sa rozohral veľký geopolitický poker, a to dokonca hneď za našimi hranicami. Napriek tomu, pre…

Celý článok

Pocit spoločenskej nepotrebnosti je i bezpečnostným rizikom

Ľavičiari bývajú hrdí na vyspelú a relatívne bohatú spoločnosť, ak sa, podľa nich, dokáže štát postarať aj o tých, ktorí si nie sú schopní zarobiť na svoje živobytie sami. A pod slovesom „postarať“, majú na mysli nejakú peňažnú dávku, čo takýmto ľuďom umožní prežiť a zabezpečí im azda i ako taký materiálny štandard. Väčšina štátov západnej…

Celý článok

Čo chcem presadzovať v Európskom parlamente

Predovšetkým, verím v projekt Únie európskych štátov. Prospieva všetkým, oveľa viac však malým a slabým národom. Takým, ktoré museli po stáročia vždy prijímať osudy z rozhodnutia mocnejších. Teraz majú azda po prvý krát vo svojej histórii príležitosť reálne sa podieľať na formovaní spoločnej, a v jej rámci i vlastnej budúcnosti. Je životným záujmom Slovenska, aby…

Celý článok