Dohoda so svetom, o ktorom sme si možno naivne mysleli, že u nás už skončil

Aby bolo jasno, s akou firmou uzavrel generálny prokurátor Slovenskej republiky v Moskve Program spolupráce na roky 2022 a 2023, uvediem niekoľko citátov z knižky “Všetci mocní Kremľa”. Napísal ju mladý ruský spisovateľ a publicista Michail Zygar. Píše v nej, že za Putina sa “generálna prokuratúra sa stala vzorom politického voluntarizmu – nanajvýš kruto a hrubo totiž plnila politickú vôľu Kremľa, neraz nehľadiac na právne detaily…napríklad v predvečer hocijakých regionálnych volieb prokuratúra bez reptania vznášala obvinenia proti neželaným kandidátom a jasne im takto bránila zúčastniť sa volieb…prokuratúra sa…zmenila na skutočný, dokonale zladený represívny mechanizmus. Úrad totiž preukázal, že objektom jeho záujmu sa môže stať ktokoľvek…”. Generálny prokurátor, ako dokumentuje Zygar, “sa rád miešal do záležitostí, ktoré sa nikdy predtým nepovažovali za sféru pôsobenia generálnej prokuratúry. ´Starám sa o všetko,´ hovorieval generálny prokurátor…” (str.187 a 188, vydavateľstvo ABSYNT, Krásno nad Kysucou 2016). To bol ešte predchádzajúci generálny, Ustinov, treba pre presnosť dodať, lebo o tom čase je Zygarova knižka. Ale režim a firma sa nezmenili. Je to dohoda so svetom, o ktorom sme si možno naivne mysleli, že u nás už skončil.