K modlitbám “vojnovej Veľkej noci” za zmierenie

Vo svete plnom rozbrojov je zmierenie krásnym ideálom. Aby k nemu však mohlo naozaj dôjsť je nevyhnutné, aby vznikla situácia, ktorú tí, čo sa idú pomeriť, budú vnímať ako spravodlivú. Keď si silnejší podrobí slabšieho o skutočnom zmierení nemôže byť ani reči. Veľkí muži, ktorí po druhej svetovej vojne mali po krvavej histórii odvahu modliť sa v remešskej katedrále za zmierenie svojich národov, postavili tak základy toho, čo sa dnes nazýva Európskou úniou. Ale, priatelia, predtým, ako na to mohli čo len pomyslieť, bolo potrebné rozdrviť Hitlera. A spojenými silami poraziť ním “zglajchšaltovené” Nemecko. Naše veľkonočné modlitby za mier na Ukrajine a za zmierenie medzi bojujúcimi slovanskými národmi trochu predbiehajú to, čo je toho nevyhnutným predpokladom: znovunastolenie spravodlivosti. A to vojnychtivý kremeľský režim dobrovoľne neurobí. Bude ho nutné poraziť. A inak, ako silou to nepôjde. Čím skôr to bude, tým skôr sa medzi oboma národmi obnovia spravodlivé vzťahy. Tým skôr bude svet zas pokojnejší. A tým skôr sa budú môcť aj naše modlitby tohtoročnej “vojnovej Veľkej noci” naplniť.