Krátka správa z prvého týždňa služby

Po prvom týždni v službe môžem konštatovať, že som zatiaľ nenarazil na nič, čo by ma zaskočilo, prekvapilo, alebo sklamalo. Vstúpil som do prostredia, ktoré je veľmi rôznorodé, zabezpečuje viaceré základné úlohy potrebné pre chod štátu, a i napriek mnohým nedokonalostiam, zatiaľ to vidím tak, že pracuje spoľahlivo. Iste, tento týždeň to boli hlavne prvé rozhovory s vedúcimi funkcionármi, ale usilujem sa čo najviac stretávať i s ľuďmi zo základne, ktorá je pomerne stabilná a nezávislá od politických zmien. Sú to desaťtisíce ľudí, ktorí si zasluhujú našu úctu, pretože na nich stojí spôsobilosť nášho národa spravovať si veci verejné profesionálne. Už v prvých dňoch som narazil aj na stovky problémov, ktoré, pokiaľ to bude v mojich silách a budem mať na to právomoc, budem riešiť. Ale ako celok je tento grunt pre fungovanie štátu zdravý.

K ľuďom, na pleciach ktorých to všetko stojí, pristupujem s prezumpciou dôvery. Znamená to, že chcem každému najskôr veriť, že bude pracovať dobre, v prospech toho, čo je v záujme nás všetkých. (Ak samozrejme niekto túto dôveru sklame, nebudem ani sekundu váhať, aby som pristúpil k náprave.) Som totiž presvedčený, že cieľavedomé kroky k budovaniu vzájomnej dôvery na Slovensku veľmi potrebujeme. Lebo slobodná spoločnosť nemôže fungovať bez elementárneho vedomia, že sa vzájomne môžeme na seba spoľahnúť. Hovoria a píšu o tom mnohí múdri ľudia, ale je to i moja vlastná životná skúsenosť.