Modlime sa za pokoj a slobodu pre Ukrajinu!

Včera sa pápež modlil za Ukrajinu. Aby sa napätie vyriešilo dialógom a nie pomocou zbraní. Pridajme sa k jeho modlitbám! A možno by sme sa ako Slovensko mohli pokúsiť aj pomôcť. Máme s Rusmi skúsenosti, ako málokto iný. I s tým, ako proti nám použili zbrane, ale aj s dialógom s nimi. Pamätám sa veľmi dobre na stretnutia so sovietskymi a neskôr ruskými generálmi-jastrabmi v prvom období po revolúcii. Bol som vtedy predsedom Brannobezpečnostného výboru federálneho parlamentu a stretávanie s nimi som mal v náplni práci. Nie všetci boli takí, ale viacerí nijako nevedeli pochopiť, ako si môže taká malá krajina, akou bolo vtedy Československo dovoliť čo len uvažovať, že si bude robiť čo chce, keď raz patríme do teritória vplyvu ich impéria. Ťažká to bola reč. Ale napokon sa politika dialógu a rešpektovanie pravidiel mierového spolunažívania, Pán Boh zaplať, presadili a dnes žijeme v slobodnej zemi. Rozumiem preto Ukrajincom a myslím si, že my tu dobre vieme, o čo tam ide. Držím im palce a budem sa modliť s pápežom za pokoj a slobodu pre ich domovinu. Bude to dobre nielen pre nich, ale v konečnom dôsledku aj pre Rusov, a i pre svet.