Požehnaný advent Slovensku!

Kresťanský advent je obdobie očakávania. Dvetisíc rokov z tohto času postupne vytvorilo malebnú tradíciu štyroch týždňov pre Vianocami. Ibaže to by nemalo byť všetko! Vlastne by sme si mali osobitne v tomto období klásť otázku, čo očakáva ľud od nás, ktorí sa cítime byť nositeľmi pôvodného obsahu adventného času. Teda od kresťanov. Pápež František nám to nedávno pripomenul v Dóme svätého Martina: spoločnosť očakáva od kresťanov slobodného ducha, tvorivosť a dialóg. Nie však vo vnútri uzavretých komunít, s tými, ktorí hovoria “našou” rečou. V duchu ľudového príslovia “kto do teba kameňom, ty doňho chlebom” nás Svätý Otec pozýva k tomu, aby sme boli otvorení k rozhovoru s každým. Dokonca i s tými, o ktorých si aj oprávnene myslíme, že nám ublížili. Želám nám všetkým, priatelia, i celému Slovensku, aby sme sa pokúsili o takýto advent v našej spoločnosti! Potom sa ukáže, že Slovensko ešte môže byť naozaj jedna báseň.