Záverečná výzva pápeža Františka všetkým nám tu na Slovensku

Pápež František odletel venovať sa zbytku sveta, ale zanechal nám toho na premýšľanie veľa. Budem sa k tomu postupne ešte vracať. V Šaštíne nás však priamo vyzval, keď povedal, akých prorokov potrebuje dnešné Slovensko. Potrebuje ľudí, ktorí i napriek odporu budú svetu znamením, hoci k nemu nebudú nepriateľskí. Potrebuje ľudí, čo dokážu svojim životom ukázať krásu Evanjelia. Ďalej potrebuje ľudí, ktorí tam, kde sú odlišné postoje, nastoľujú dialóg. Ľudí, čo v rozorvanej a nesvornej spoločnosti hovoria o tom, že všetci sme bratia a sestry. A i ľudí, čo tam, kde prevláda sebectvo, budú otvorení a pripravení prijať každého, cítiť s ním. A napokon naša vlasť potrebuje ľudí, čo budú chrániť život, tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Toto Svätý Otec nepovedal “cirkevným profesionálom”. Povedal to na veľkej ľudovej slávnosti nám všetkým, Každému z nás. Myslím si, že je to “slovo do bitky”.