Záverečné slová pápeža Františka na slovenskej pôde (50) “Nosím vás všetkých v srdci”

Svätý Otec sa na bratislavskom letisku už len stručne poďakoval najskôr Bohu, potom biskupom, pani prezidentke, civilným autoritám a napokon všetkým, ktorí sa zaslúžili prácou, či modlitbou o to, aby sa jeho návšteva uskutočnila. Osobitne pozdravil aj predstaviteľov Ekumenickej rady cirkví. “Nosím vás všetkých v srdci,” odkázal celému Slovensku, a úplne na záver dodal v našej reči: “Ďakujem všetkým!” Tým sa návšteva pápeža Františka v našej vlasti skončila. I keď pozornosť médií a i veľkého počtu ľudí pritiahla, nebola to triumfálna cesta. Pápež sa o to ostatne ani neusiloval. A jeho návšteva u nás si našla aj svojich kritikov. Žijeme v slobodnej spoločnosti a náš život v nej je neustále skúškou toho, ako s touto slobodou dokážeme nakladať. František nám prišiel ponúknuť model, o ktorom Apoštol národov kedysi napísal, že v Kristovej slobode je možné všetko, ibaže nie všetko nám bude na osoh. Napokon s tým máme už svoje skúsenosti. Premýšľajme o tom, čo nám tu pápež povedal, a pokúsme sa premietnuť to do nášho života! I politického. A nezabudnime, že tak, ako nás ubezpečil o tom, ako zostávame v jeho srdci, máme i my, kresťania v tomto svete, ponúknuť svoje srdcia svojmu ľudu.