Pocit spoločenskej nepotrebnosti je i bezpečnostným rizikom

Ľavičiari bývajú hrdí na vyspelú a relatívne bohatú spoločnosť, ak sa, podľa nich, dokáže štát postarať aj o tých, ktorí si nie sú schopní zarobiť na svoje živobytie sami. A pod slovesom „postarať“, majú na mysli nejakú peňažnú dávku, čo takýmto ľuďom umožní prežiť a zabezpečí im azda i ako taký materiálny štandard. Väčšina štátov západnej…

Celý článok

Čo chcem presadzovať v Európskom parlamente

Predovšetkým, verím v projekt Únie európskych štátov. Prospieva všetkým, oveľa viac však malým a slabým národom. Takým, ktoré museli po stáročia vždy prijímať osudy z rozhodnutia mocnejších. Teraz majú azda po prvý krát vo svojej histórii príležitosť reálne sa podieľať na formovaní spoločnej, a v jej rámci i vlastnej budúcnosti. Je životným záujmom Slovenska, aby…

Celý článok

Kresťanská demokracia potrebuje obnovu (2. časť – politické priority)

Svätý otec František vo svojom programovom rozhovore pre časopis Civiltá Cattolica v auguste minulého roku zdôraznil, že zvesť zachraňujúcej Božej lásky má prednosť pred morálnou a náboženskou záväznosťou. „Dnes sa občas zdá, že prevažuje obrátené poradie…“, konštatoval, a dodal, že „posolstvo Evanjelia nemožno zredukovať len na niektoré, hoci dôležité aspekty, ktoré samé o sebe…

Celý článok

Európsky obranný pakt

TEMA-355x145-1

Európska únia potrebuje vlastný systém kolektívnej bezpečnosti. Ak má Európska únia formulovať a presadzovať vlastnú zahraničnú politiku a ak má táto politika mať autoritu, základom kolektívnej obrany jej členských štátov nemôže už dlhodobo zostať spojenecká zmluva, ktorej zahraničnopolitické ciele stanovuje mocnosť, čo nie je súčasťou Európskej únie. Naliehavosť tohto problému potvrdzujú aj udalosti na…

Celý článok

Európsky úrad práce

TEMA-355x145-2

Práca v zahraničí predstavuje pre mladých výnimočnú príležitosť získať skúsenosti a naštartovať pracovnú kariéru. Získavanie skúseností v zahraničí má však nielen svoje prínosy, ale aj úskalia. Neznalosť miestnych pomerov neraz núti mladých ľudí obrátiť sa na rôzne agentúry. Kým poctivé agentúry vedia pomôcť nielen s nájdením príležitostí, ale aj s vybavením všetkých formalít…

Celý článok

Volebná kaviareň

TEMA-355x145-3

Ak máte záujem stretnúť sa so mnou osobne a dozvedieť sa viac o mojom volebnom programe, rád vás uvidím a pozvem na výbornú kávu v CAFÉ ZEPPELIN na Sedlárskej ulici 10 v Bratislave. Vidíme sa každú sobotu a nedeľu od 13:00 – 18:00 hod. Teším sa na stretnutie s…

Celý článok

Požehnané Vianoce 2013

Vianoce sú príležitosť každoročne si pripomenúť centrálnu udalosť ľudských dejín. Príbeh, ktorý dáva zmysel životu každého človeka i celého ľudstva. Sú zhodou okolností v zime, ale nie sú to sviatky zimy. Mnohí ich slávime radi v rodinách, ale nie sú to sviatky rodiny. V priebehu stáročí sa v súvislosti s nimi vytvorili tradície, zvyky a rozličné ľudové…

Celý článok

Zemanov mocenský poker

To, čo sa v týchto dňoch odohralo v susednej Českej republike bolo viac, než len obvyklý politický zápas. Štandardný boj o moc v demokratickom štáte totiž prebieha v rámci ústavných pravidiel. Ony určujú rozdelenie moci medzi ústavnými inštitúciami. Bežný politický zápas je potom o tom, kto zaujme aké postavenie v týchto inštitúciách. Teda kto bude v parlamente, kto…

Celý článok

Kresťanskí demokrati by sa mali vrátiť na dedinu

Hneď po revolúcii sa KDH do poľnohospodárskej politiky pustilo celkom s vervou. Mali sme zopár „ostrých chlapcov“, ktorí vedeli, že pri mocenských premenách, ani na dedine, nejde o fazuľky. Osobitne, ak sa tam v uplynulých štyridsiatich rokoch vytvoril celkom osobitný štýl života, na ktorý si napokon väčšina celkom zvykla. Vrátiť dedine normálne…

Celý článok