KDH by malo oživiť aj nepolitické zložky hnutia

Druhým bodom pri obnove KDH by malo byť oživenie pôvodnej myšlienky, aby táto formácia nebola iba politickou stranou, ale aj kultúrno-spoločenským hnutím. Nikto by nám nedokázal viditeľnejšie demonštrovať, ako dôležité je skutočné zázemie ľudí, čo niečo vedia, a ako významná je skúsenosť, než chaos a improvizácia, ktoré do spoločnosti vnáša súčasná vláda a jej neštandardné strany. Na správu štátu nestačí mať dobré nápady. Bez hlbších vedomostí dokážu i ony spôsobovať neistotu a často i veľké škody. Priam sa žiada, aby sa tu objavila politická alternatíva, ktorá nebude iba o tom, ako sa pobiť o moc, ale aj o tom, akú budúcnosť pripraví svojmu národu.
V KDH sa kedysi mimo priamu politickú štruktúru rozvíjali odborné a profesijné zväzy a združenia. Hnutie sa usilovalo zachytiť skúsenosť svojich vlastných politických veteránov v politickom konzíliu, v útvare, ktorého účastníkov nikto nekádroval, nevymenúval a spravovalo sa samo. Malo v hnutí autoritu, ako Horná snemovňa vo Veľkej Británii. A napokon, vo svetlých chvíľach svojej histórie dokázalo KDH spolupracovať aj s celým radom nezávislých spoločenských a kultúrnych združení a organizácií.
Toto všetko sa ešte dá obnoviť. Ale treba mať na pamäti, že skutočné hnutie sa nedá vybudovať byrokraticky. Úspešné bude len, ak bude strhávať, motivovať a vážiť si každého, kto sa zapojí.