KDH, TRADÍCIE DISENTU, ODBOJ PROTI MEČIARIZMU A VÝROČIE INVÁZIE V ROKU 1968

Dnes v noci si pripomenieme výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do našej vlasti. Je to minulosť, ale rozličným agresiám a násiliu bývajú bezbranní ľudia čas od času vystavení dodnes a nerobme si ilúzie, bude to tak aj v budúcnosti. Vidíme to v Bielorusku, na Ukrajine, a po celom svete. Túžba po moci, túžba udržať, či rozšíriť svoju moc, prinášala a bude vždy prinášať pokušenie siahnuť aj k násiliu. Je preto životne dôležité, aby osobitne v tak malom štáte, akým je Slovensko, jestvovala politická formácia, ktorá hrozbe násilia dokáže odolávať. Na ktorú sa ľudia s holými rukami budú môcť spoľahnúť, že sa nezľakne a nikdy nebude kolaborovať s nikým, kto sa pokúsi násilím ohroziť našu slobodu. Heroické tradície disentu, z ktorých sa zrodilo KDH, ale i pevný postoj voči autoritatívnej politike počas mečiarizmu, sú dedičstvom, ktoré zaväzuje slovenských kresťanských demokratov i pre búrky, ktoré iste niekedy zasa prídu. I na to si spomeňme v sobotu na sneme KDH, aby sme do jeho čela zvolili ľudí smelých a vedomých si tejto veľkej tradície!