Ku Dňu ústavy

Ľudstvo od nepamäti zvádzalo zápasy o to, že ani ten, kto má momentálne moc, nesmie všetko. Že jestvujú pravidlá, ktoré zaväzujú každého, aj jeho. O tom bol už aj Zákon, ktorý vyvolenému národu, ale i svetu, priniesol z hory Sinaj Mojžiš. O tom boli novoveké zápasy proti absolutizmu a za neodňateľné práva človeka. A to by malo byť obsahom Dňa ústavy aj u nás na Slovensku. Lebo tých, čo ho kedysi malicherne ustanovili ako deň oslavy svojho pominuteľného víťazstva, a potom mali sami problémy tú “svoju” ústavu dodržiavať, už vo verejnom priestore niet. Ústava však zostala, žije so svojim ľudom, má v sebe potenciál chrániť ho pred zneužitím moci, a to je veľká hodnota. Chráňme si ju! Lebo ono pokušenie ústavu si podriadiť a urobiť si z nej nástroj svojej politiky, aby mohli všetko, majú ľudia moci vždy.