Nový projekt Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT

Projekt “Nové výzvy – čo by mali slovenskí kresťanskí demokrati robiť, aby boli znovu užitoční pre svoju vlasť a pre ľudstvo” som navrhol na prvom tohtoročnom stretnutí akadémie KREDIT. Nadviažeme tak na závery nášho výskumného projektu “Budúcnosť kresťansko-demokratickej politiky” z rokov 2016/17. V novom projekte chceme reflektovať novú politickú situáciu, ktorú u nás priniesli minuloročné voľby a celému svetu pandémia a i končiaci sa mandát amerického prezidenta. A samozrejme i mnoho iných faktorov. Epidemické obmedzenia prácu akadémie neochromili, stretnutie sa uskutočnilo už po ôsmy krát formou videokonferencie. KREDIT je združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 a má ambíciu byť otvorenou akadémiou kresťansko-demokratickej politiky.