O rozkladných silách, ktoré ohrozujú (nielen) mládež, hovoril pápež František na štadióne v Košiciach (40) Odborníci na sťažnosti

Bolo by dobre, keby sme si my, kresťanskí demokrati, dobre zapamätali, že František tu ani slovo nepovedal o tých hrozbách, ktorých sa v súčasnej spoločnosti toľko obávame. On totiž hovoril o tom, čo našu spoločnosť naozaj rozleptáva: “Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské…” Pápež mladých ľudí pred tým dôrazne varoval. “Nenechajte sa ovládnuť smútkom, alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí, ochorie na pesimizmus.,,” A mal pre nich lepšiu radu: “Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom k spoločnosti.” A je to skvelé odporúčanie i pre politiku inšpirovanú kresťanstvom.