Obrana slobody v pluralitnej spoločnosti a hľadanie nových foriem spolupráce – dve povzbudzujúce znamenia doby, ktoré tiež priniesol rok 2021

Myslím si, že obrana občianskej a ľudskej slobody v pluralitnej spoločnosti a hľadanie nových foriem spolupráce – to sú dve povzbudzujúce znamenia doby, ktoré tiež priniesol končiaci sa rok. Mnohí silní politickí hráči dnes v celom svete útočia práve na tieto neuralgické body verejného života. Tí, ktorí sa halia do hávu konzervatívcov sľubujú akúsi “iliberálnu demokraciu”, v ktorej obmedzujú, ba aj odstraňujú slobodu všetkých, ktorí im zavadzajú. Ale aj fanatici v liberálnom šate zasa často stupňujú tlak na to, o akých témach sa môže hovoriť, a čoho sa nemožno ani dotknúť, Radi by rozhodovali aj o identite a svedomí druhých ľudí. “Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec!” apeloval dôrazne pápež František vo svojom prvom príhovore na Slovensku a upozorňoval, že tým, čo zasahujú do slobody človeka a chcú nastoľovať pokoj silou, nejde o nič iné, ako o “získanie priestoru a privilégií”. Bolo to prvé, o čom u nás hovoril. Naučiť sa žiť v slobode, je prvou a základnou podmienkou veľkých diskusií o demokracii, o Európe a aj o spôsobe života kresťanov v Cirkvi a vo svete. Hľadanie nových foriem spolupráce, ktorými sú aj tieto tri veľké, rozbiehajúce sa diskusné procesy je svetielkom nádeje, ktoré sa zažalo v roku 2021. Zúčastnime sa ich, buďme v nich aktívni, pretože iba ak budeme, tak prinesú svoje ovocie!