Potrebujeme projekt spolupráce ako prevencie budúcich konfliktov

“O čom sa dnes nedohodneme, o to budú naši potomkovia možno musieť viesť vojnu,” varoval veľký francúzsky mysliteľ 20.storočia Teilhard de Chardin. (podľa: Josef Beránek, Jan Sokol: “Odvaha ke svobodě”, Vyšehrad, Praha 2021, str.179). Bol to filozof, prírodovedec a jezuita prenikavého ducha, ktorého životné dielo mohlo pre predkoncilovú úzkostlivosť jeho predstavených vyjsť až po jeho smrti. Schopnosť hľadať a nachádzať potrebnú dohodu v spoločnosti, podľa mňa, neznamená, že sa máme vzdať svojho presvedčenia, svojich koreňov a ani toho, že každý máme aj legitímne predstavy o budúcnosti. A tie sú rôzne. Ale, aby naša spoločná budúcnosť neskolabovala, budeme sa musieť naučiť napriek všetkým odlišnostiam, spolupracovať. Ako to urobiť, to závisí od nás, sme ale pod rastúcim tlakom trendu, ktorý vyčerpal možnosti extenzívneho rozvoja, v ktorom sa každý podľa svojich schopností a síl zmocnil toho, čo mu Zem ponúkala. Teilhard už pred vyše polstoročím upozorňoval, že na to už nemáme veľa času. Svet, Európa, a i Slovensko, naliehavo potrebujú poctivý projekt spolupráce, ktorá bude cieľavedomou prevenciou budúcich bratovražedných konfliktov.