Pozoruhodné je aj to, o čom pápež na Slovensku verejne nehovoril. (9) Gender

V úzkom kruhu, medzi “svojimi”, sa ho už prvý večer jeden z jezuitov opýtal, čo povie na “gender ideológiu”. Františkove stretnutia s rehoľnými spolubratmi po celom svete sa zverejňujú až po skončení návštevy, takže vďaka tomu vieme, čo odpovedal aj na túto otázku. Svätý Otec neustále upozorňuje na nebezpečenstvo ideologickej kolonizácie, teda na novodobé zotročovanie ľudí i celých národov vnucovaním myšlienkových konštrukcií, ktoré sú im cudzie. František ani v tejto otázke nekľučkoval a označil “gender” ideológiu za nebezpečnú. Odtrhnutú “…od konkrétneho života osoby, ako keby sa človek mohol ľubovoľne, nezávisle od všetkého rozhodnúť, či a kedy byť mužom alebo ženou.” Ale zároveň zdôraznil, že tento postoj voči ideológii nemá nič spoločné s otázkou homosexuality. “Ak máme homosexuálny pár, môžeme ich pastoračne sprevádzať a viesť ku stretnutiu s Kristom,” dodal. Pozoruhodné však je, že k tejto téme, o ktorej tak radi a často hovoria tí, čo sa pasujú za obrancov kresťanských hodnôt, vo svojich verejných vystúpeniach na Slovensku, pápež František nepovedal ani slovo. Prečo asi? Zrejme preto, lebo Boží ľud, Slovensko a i svet, čelia vážnejším výzvam. Im sa venoval. Myslím si, že by to mohlo byť užitočným poučením i pre kresťanských demokratov.