Prorocká cesta zahŕňa najmenších, povedal František na Luníku IX

Osobitnú spomienku chcem ešte venovať utorkovej návšteve pápeža Františka na sídlisku Luník IX. Zachytil som viaceré hlasy, ktorým sa nepáčilo, že tam chce ísť. Lebo to ťalo do živého. Je nemálo ľudí, čo chcú mať úhľadného pápeža, čo potľapkáva po pleci elitu “svojich” a nie proroka, ktorý ide za tými, ktorými mnohí títo ľudia v hĺbke srdca pohŕdajú. “Nesúďte, hovorí nám Kristus,” pripomenul im, a nám všetkým František na Luníku. “Koľkokrát naopak nielen hovoríme bez základu alebo z počutia, ale považujeme sa za spravodlivých, keď sme prísnymi sudcami ostatných. Zhovievaví k sebe, neoblomní k ostatným. Ako často sú súdy vlastne predsudky, ako často si to zamieňame! Slovami znetvorujeme krásu Božích detí, ktorými sú naši bratia. Nemožno redukovať realitu toho druhého na vlastné vopred pripravené modely, nemožno dávať ľudí do schém.” A Svätý Otec tam nehovoril iba o Rómoch, žijúcich na smutne známom sídlisku. “Myslím aj na utečencov a na väzňov,” povedal adresujúc túto poznámku statočným ľuďom, usilujúcim sa o integráciu ľudí, ktorých väčšinová spoločnosť často nechce. “Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale je prorocká, pretože zahŕňa najmenších, buduje bratstvo, zasieva pokoj,” povedal v závere svojej návštevy. Nielen tým obdivuhodným saleziánom na Luníku, ale povzbudzuje všetkých nás na Slovensku.