Žilinkov protest

Žilinka je vzdelaný a skúsený právnik a jeho protest proti alibisticky utvorenej Mikasovej normotvorbe bol v súčasnom ústavnom a právnom chaose, podľa mňa, ešte veľmi milosrdný. Korunu absurdnosti však tomu nasadil iný vzdelaný človek, avšak hygienik, keď sa bránil tým, že generálny prokurátor sa mýli. Pritom všetci vieme, ako to je. Nikto z tých, čo majú mandáty občanov, nemá odvahu zobrať na seba, tak prinútili úradníka, aby to robil on, podľa ich pokynov. A aké pokyny, taký výsledok. Nemám rád inštitút protestu prokurátora, je to pozostatok komunistickej koncepcie prokuratúry, ale niekedy i blbé nástroje môžu poslúžiť dobrej veci. Tento krát aspoň ako upozornenie, že v civilizovanom štáte by sme mali postupovať podľa ústavy a zákonov.