Kresťanská strana sa musí usilovať najskôr o dobro pre ľud a až potom o vlastný úspech

Myslím si, že kresťanská strana nemôže plniť svoje poslanie, ak sa bude usilovať prednostne o vlastný volebný úspech. Musí sa usilovať najskôr o dobro pre ľud svojej domoviny, ba pre ľudstvo. I tie najlepšie reformné nástroje zdravej politiky “…zlyhajú, keď chýbajú veľké ciele, hodnoty a humanistické chápanie, schopné dať každej…

Celý článok

Kto sa pýši cudzím perím?

Myslím si, že odhalené prípady plagiátorstva sú len špičkou ľadovca. A pozornosť vzbudzujú v podstate iba vtedy, ak sa stávajú súčasťou politického zápasu. Hlbším problémom našej spoločnosti však je neúcta voči autorstvu vôbec. Koľko ľudí parazituje na niečom, čo vytvorili alebo vymysleli iní! V prípade akademickej práce sa to aspoň…

Celý článok

Rok Zuzany Čaputovej

Rok Zuzany Čaputovej v úrade hlavy štátu je skvelým príkladom toho, že i vrcholová politika sa dá robiť pokojne, bez neustálych útokov na politických protivníkov, bez expresívnej rétoriky, a pritom efektívne. A to nielen pre ňu samu, ale hlavne pre našu vlasť. Pohybovať sa na tenkom rozhraní medzi rozhodným zápasom…

Celý článok

Mám rád politiku s víziou harmónie

Mám svoje presvedčenie, netajím sa ním, ale mám rád usporiadanie, ktoré rešpektuje aj ľudí s iným presvedčením. Myslím si, že sa môžeme životom plaviť na jednej lodi, a budeme rozhodne spokojnejší, ak napriek rozdielnym pohľadom a záujmom dokážeme spolupracovať. Dokonca som presvedčený, že sa môžeme vzájomne obohacovať. Mám rád politiku…

Celý článok

Kresťanskosociálny manifest KREDITU pre rozpravu o obnove KDH

Aby sa kresťanská demokracia stala skutočnou politickou alternatívou, a aby bola dôveryhodnou, “…musia predovšetkým kresťanskí demokrati veriť dvom základným východiskovým tézam: po prvé kresťanskej inšpirácii svojho programu a po druhé demokratickému charakteru jeho presadzovania.” To sme napísali s mojim dlhoročným spolubojovníkom Ľubom Vlčákom v úvode útlej knižky “Kresťanskosociálny manifest”, ktorý…

Celý článok

Majme na pamäti evanjelizačné dôsledky kresťanskej politiky!

Statočný a múdry český kňaz, dlhoročný väzeň svedomia Oto Mádr v jednej eseji napísal, že “obdobou ku šľachtickej devíze ´noblesse oblige´ sa dá povedať: kresťanstvo zaväzuje – ku konaniu na vysokej ľudskej úrovni.” Myslím si, že je to dobré odporúčanie i pre politiku, ktorej nositelia sa odvolávajú na svoje kresťanské…

Celý článok