Deň Európy

Deň Európy

Na Deň Európy som si dal cvičný polmaratónik po území dvoch členských štátov Únie. Polovicu môjho doterajšieho života to nebolo možné. Tešme sa z toho, že sa to dá, buďme k tomuto projektu žičliví a nenechajme ho rozložiť sebectvom a nedostatkom odvahy mužov a žien, ktorí v ňom reprezentujú členské štáty. A ani našim vlastným. Lebo i ako voliči nesieme svoj diel zodpovednosti. Nech nám v tom Pán dejín pomáha!