Rok 2021 bol pre demokraciu vo svete nielen rokom dramatických otrasov, ale aj rokom, v ktorom sa spustili nádejné procesy

Rok 2021 však priniesol i povzbudivé deje. Možno nie tak nápadné ako ten, o ktorom sme sa zamýšľali včera. Predsa však história nás učí, že práve v kritických okamihoch dejín sa často zrodili nové, životaschopné trendy. Práve ony napokon formovali budúcnosť. Budúcnosť, v ktorej ľudstvo predsa len napreduje nielen vo svojich technologických spôsobilostiach, ale aj mravne. Tieto nové procesy sa často začínali veľmi nenápadne. A ani v tomto roku nenapĺňali prvé minúty spravodajských relácií. Ale výzva Joea Bidena k širokej rozprave o demokracii spúšťa proces, ktorý môže priniesť nové odpovede na úpadkové javy súčasného verejného života. Ľudia, keď ich bieda pritlačí, vždy niečo vymyslia. A keď premýšľam nad tým, čo je znamením našej doby, ale aj semienkom nádeje pre budúcnosť verejného života, tak vidím dve veľmi podstatné hodnoty, ktoré sú pre demokraciu budúcnosti zásadné. Rastúce vedomie toho, ako ich potrebujeme, možno pozorovať už dnes. Jednu treba zachovať a bojovať proti tým, čo ju chcú odstrániť ako príťaž, alebo zdeformovať a urobiť z nej čosi úplne iné, a ku druhej musíme dospieť, inak sa pozabíjame. Obrazne, ale časom aj doslovne. Mám na mysli skutočnú slobodu a zmysel pre spoluprácu v spoločnosti. Nad oboma sa zamyslíme zasa zajtra.