Solidarita s utrpením a zápas o spravodlivejší svet by mal byť tretím pilierom programu KDH

OLYMPUS DIGITAL CAMERADve desaťročia sme si na Slovensku vystačili s programom, v ktorom sme sa starali predovšetkým sami o seba. Bolo treba previesť našu vlasť z totalitného režimu do slobodnej spoločnosti. A nešlo o žiadnu prechádzku ružovým sadom. Aby sme v slobode nezlyhali, to je i naďalej našou trvalou a nie práve jednoduchou úlohou. Ale svet je dnes stále viac a užšie prepojený. Utrpenie a krivdy, ktoré sa nám ešte donedávna zdali vzdialené, alebo sme o nich ani nevedeli, stále naliehavejšie volajú po solidarite Kristových učeníkov po celej Zemi. Ani slovenskí kresťanskí demokrati, pokiaľ berú svoju kresťanskú inšpiráciu vážne, nemôžu pri tvorbe svojho programu pred týmto volaním zavierať oči. Členstvo v Európskej únii a jej štruktúrach nás zaväzuje mať starosť i o našich menej šťastných bratov a sestry po celej planéte. Viaže nás usilovať sa o ich spravodlivejší a ľudskejší údel. Nevšímať si to, alebo rezignovane konštatovať, že sme príliš slabí a malí na to, aby sme boli aktívni i v globálnych zápasoch, by bolo sebecké a pohodlné.

Pápež František hovorí o tom, že ľudská osoba sa dnes nachádza v ohrození. Volá preto po ľudskej ekológii. „To, že v rôznych častiach sveta sú deti, ktoré nemajú čo jesť, je nič nehovoriaca správa, zdá sa to normálne…avšak ak poklesne v nejakom meste kurz na burze o desať bodov, to je tragédia!“ (Generálna audiencia, 5.6.2013) Svätý otec naliehavo volá, že sme to my, muži a ženy, čo máme úlohu chrániť Zem. Keď to nebudeme robiť, budú o všetkom naďalej rozhodovať požiadavky spotreby a zisku. Je to vážna výzva pre globálny politický program, adresovaná každému poctivému kresťanskému demokratovi.

KDH je súčasťou rodiny európskych, pôvodne kresťanských strán. Pôvodne preto, lebo súčasná podoba tejto rodiny, Európska ľudová strana (EPP), sa vyvinula z niekdajšej Európskej demokratickej únie (EDU). Tú vytvorili viaceré kresťansko-demokratické politické strany. Neskôr sa k nim ale pridali ďalšie pravicové politické subjekty. Pre ne už kresťanstvo však nebolo hlavným zdrojom inšpirácie. Výsledná politika EPP je dnes preto kompromisom medzi predstavami jej členov. Ukázalo sa to aj pri prácach a prijímaní nového dlhodobého programu EPP. Jeho výsledná podoba bola pre poctivého kresťanského demokrata sklamaním. Členovia takejto, ideovo plytkej pravicovej európskej rodiny, sa napokon dohodli na znení, ktoré síce nikomu neprekáža, ale ani neprináša skutočne silné témy. Také, čo by európskej politike vdýchli nový život. Daň za kvantitu, na úkor vnútornej kvality. A práve v takejto situácii téma spravodlivejšieho politického a ekonomického poriadku vo svete a solidarity s utrpením ľudí môže byť mocnou spoločnou témou pre celú túto politickú rodinu.

Preto tretím pilierom základného programu KDH by mal byť tento globálny svetový kontext. Slovenskí kresťanskí demokrati majú svojim ukotvením v európskych štruktúrach reálnu platformu na to, aby prichádzali s politikou, ktorej ide o umenšovanie utrpenia vo svete a o väčšiu spravodlivosť .Ibaže to nemá byť iba sentimentálne vyjadrenie súcitu, navyše kdesi na papieri. Program má svoju silu iba vtedy, ak podľa neho jeho nositeľ koná. Celý svet sa dnes díva na krviprelievanie v Sýrii. Biblická krajina s veľkou tradíciou spolužitia ľudí rôzneho náboženského presvedčenia, sa už roky zmieta v tragickej vojne každého proti každému. Státisíce mŕtvych, nezvestných, rozbité mestá a nepredstaviteľná bieda. Melchitský katolícky patriarcha Gregor III. po samovražednom útoku v Damasku minulý týždeň vyzval svet, aby pomohol Sýrčanom dojednať mier. Kresťanskí demokrati by mali byť vnímaví na takéto výzvy. Mali by využiť svoj politický vplyv na rýchle a praktické kroky. Európska ľudová strana je najväčšou politickou frakciou Európskeho parlamentu. Prečo teda nevyzve Európsku komisiu, aby si vypočula patriarchu, ktorý pozná miestne pomery a i veľkú tradíciu spoločného súžitia a dialógu, o ktorej hovoril?

Podstatou programu spravodlivejšieho politického a ekonomického poriadku vo svete je nahradiť zisk, ktorý sa stal najvyšším cieľom všetkého úsilia,  človekom. Pápež zdôrazňuje, že príčiny súčasnej krízy nemôžeme hľadať len v ekonomickej oblasti, ale predovšetkým vo sfére etickej a antropologickej. Ak to však bude hovoriť iba rímsky biskup, a my všetci kresťania budeme iba vzdychať nad tým, ako pekne rozpráva, a súcitne si občas spomenieme na biedu kade tade v ďalekom svete, tak sa pápež František namáha celkom zbytočne. Lebo keď budeme iba dávať almužny žobrákom a prispievať na zbierky, bude to predovšetkým pre upokojenie nášho svedomia. Nie reálna pomoc. Skutočná pomoc vyžaduje politický zápas. Programom takýto zápas začína.