Aby na Ukrajine zavládol mier!

Modlím sa za Ukrajinu. Aby sa v nej dalo dôstojne žiť. Aby si raz mohla sama slobodne vybrať, kto budú jej spojenci. Aby jej už nehrozilo, že ktokoľvek bude spochybňovať ktorúkoľvek súčasť jej územia. Aby si už nikto zvonka nedovolil proti jej vôli vyhlasovať, že patrí do sféry jeho vplyvu, a z toho dôvodu obmedzovať jej slobodné rozhodovanie o sebe samej. Aby jednoducho dostala príležitosť pokojne a slobodne žiť. Pretože iba tak bude na Ukrajine mier. Veľmi jej to prajem!