Svoju hrdosť by si KDH malo zachovať!

I keď sa nám nemusí vždy dariť, svoju hrdosť by si KDH malo zachovať! Nemusíme banovať, že nepríde žiaden externý spasiteľ, ktorý hnutie vyvedie z politického smetiska znovu do hry. Rozhodne nie taký, ktorý príde s opovržlivým hodnotením stavu, v ktorom sa KDH nachádza, aby naznačil, že jedine on ho môže z tohto stavu vyviesť.…

Celý článok

Kresťanská strana sa musí usilovať najskôr o dobro pre ľud a až potom o vlastný úspech

Myslím si, že kresťanská strana nemôže plniť svoje poslanie, ak sa bude usilovať prednostne o vlastný volebný úspech. Musí sa usilovať najskôr o dobro pre ľud svojej domoviny, ba pre ľudstvo. I tie najlepšie reformné nástroje zdravej politiky “…zlyhajú, keď chýbajú veľké ciele, hodnoty a humanistické chápanie, schopné dať každej…

Celý článok

Okresné snemy

Tento týždeň som bol na niekoľkých okresných snemoch KDH. Prezentoval som tam plán na obnovu hnutia, ktorý vypracovala Kresťanskodemokratická akadémia KREDIT. Účasť, diskusie, hlasovania, to všetko ma povzbudilo a posilnilo v presvedčení, že KDH zatiaľ väčšinovo neprišlo o svoju rozvážnu základňu. Práve z takejto základne sa môže zrodiť stabilná politika,…

Celý článok

Dve neresti, ktoré ohrozujú obnovu KDH

Kresťanská demokratická strana sa nemusí obávať väčšej názorovej plurality. Veľká politická formácia musí uniesť diskusiu, a to niekedy i ostrú. Či už medzi konzervatívnejšími a liberálnejšími pohľadmi, alebo medzi viac pravicovými alebo ľavicovými. Len zo slobodnej rozpravy možno formovať živú politiku a silnú stranu. Takáto vnútorná diskusia nás nerozvráti, nevyprázdni,…

Celý článok

Poučme sa od CDU

Myslím si, že pre obnovu kresťanskej demokracie na Slovensku bude užitočné, ak sa prestaneme sami príliš ideologicky nálepkovať. Inak sa bude naša základňa iba zmenšovať a staneme sa sektárskym diskusným klubom. Do reálnej politiky sa potom môžeme dostať iba ak nás tam vynesú iní. S inými predstavami a inými záujmami.…

Celý článok

Kresťanskosociálny manifest KREDITU pre rozpravu o obnove KDH

Aby sa kresťanská demokracia stala skutočnou politickou alternatívou, a aby bola dôveryhodnou, “…musia predovšetkým kresťanskí demokrati veriť dvom základným východiskovým tézam: po prvé kresťanskej inšpirácii svojho programu a po druhé demokratickému charakteru jeho presadzovania.” To sme napísali s mojim dlhoročným spolubojovníkom Ľubom Vlčákom v úvode útlej knižky “Kresťanskosociálny manifest”, ktorý…

Celý článok

Majme na pamäti evanjelizačné dôsledky kresťanskej politiky!

Statočný a múdry český kňaz, dlhoročný väzeň svedomia Oto Mádr v jednej eseji napísal, že “obdobou ku šľachtickej devíze ´noblesse oblige´ sa dá povedať: kresťanstvo zaväzuje – ku konaniu na vysokej ľudskej úrovni.” Myslím si, že je to dobré odporúčanie i pre politiku, ktorej nositelia sa odvolávajú na svoje kresťanské…

Celý článok

Otvorená kresťanská demokracia má pred sebou veľké úlohy a budúcnosť

“To, že voľby dopadli tak, ako dopadli, je Boží dar a KDH by nemalo len žiarlivo kritizovať, pretože sa tam nedostalo, ale radšej spolupracovať, aby to šlo lepšie,” zaznelo včera vo videokonferencii akadémie KREDIT počas rozpravy o rozpracovaní Plánu na obnovu KDH. Zaznelo veľa inšpirujúcich myšlienok, ktoré by mohli byť…

Celý článok