Žilinkov protest

Žilinka je vzdelaný a skúsený právnik a jeho protest proti alibisticky utvorenej Mikasovej normotvorbe bol v súčasnom ústavnom a právnom chaose, podľa mňa, ešte veľmi milosrdný. Korunu absurdnosti však tomu nasadil iný vzdelaný človek, avšak hygienik, keď sa bránil tým, že generálny prokurátor sa mýli. Pritom všetci vieme, ako to…

Celý článok

Ak má niesť minister zodpovednosť za činnosť polície, nemôže mu jej šéfa prikázať parlament

Keď sa v roku 1994 pokúsila Mečiarova väčšina v NR SR šikanovať opozičných poslancov vytvorením parlamentnej vyšetrovacej komisie, ktorá by mala niektoré represívne právomoci orgánov činných v trestnom konaní, bránili sme sa tak, že sme sa obrátili na ústavný súd. A ten nám dal za pravdu. Parlament si nesmie prisvojovať…

Celý článok

Ak sa demokratický štát nevráti ku kompetentnej a demokratickej politike, rozloží sa

Tá otázka je pre osudy štátu veľmi dôležitá, je naliehavá a je bohužiaľ tu: prečo ten ústavný zákon schválili až na osemdesiaty ôsmy deň deväťdesiat dňovej lehoty? Prečo takto narýchlo, hekticky, a to aj s chorými poslancami. Veď na riadnu, odborne pripravenú a politicky prediskutovanú úpravu ústavných pravidiel bolo od…

Celý článok

Po už skoro tridsiatich rokoch by sme sa už mali naučiť, čo patrí do ústavy a čo nie!

Nie je to dobrý trend, keď sa do ústavy dostávajú veci, ktoré do nej nepatria. Ústava má upravovať charakter a rozdelenie verejnej moci, ako aj ochranu občanov pred jej zneužitím proti nim, teda ich základné práva a slobody. Toto by mala byť veľmi stabilná kostra každého demokratického štátu a politika…

Celý článok

Na celoplošnom povinnom testovaní mi prekáža presne to, že je celoplošné a povinné

Nie som lekár a netrúfam si hodnotiť účinnosť a užitočnosť antigénových testov. Ale mám skúsenosti v iných sektoroch spoločenského života, a preto si myslím, že môžem celkom kvalifikovane vyjadriť dve vážne výhrady voči celoplošnému povinnému testovaniu. Po prvé, že je celoplošné. Znamená to, že znova vyťažíme všetky disponibilné kapacity na…

Celý článok

Ku Dňu ústavy

Ľudstvo od nepamäti zvádzalo zápasy o to, že ani ten, kto má momentálne moc, nesmie všetko. Že jestvujú pravidlá, ktoré zaväzujú každého, aj jeho. O tom bol už aj Zákon, ktorý vyvolenému národu, ale i svetu, priniesol z hory Sinaj Mojžiš. O tom boli novoveké zápasy proti absolutizmu a za…

Celý článok

Výkonná moc sa v demokracii nemôže stať arbitrom spravodlivosti

Je veľmi nebezpečné, ak sa hlavnou témou politického zápasu stane agenda, o ktorej by mali rozhodovať nezávislé súdy. Ak si výkonná moc ctí spravodlivosť, dokázať to môže predovšetkým tak, že ona sama bude konať spravodlivo. Ale v demokratickom štáte sa ona nemôže stať arbitrom spravodlivosti. Pretože skôr alebo neskôr bude…

Celý článok