Na snem KDH prídem z iniciatívou Projekt spolupráce

Prelom rokov nás vždy upozorní na to, ako ten čas letí. Ani sme sa nenazdali, a čo nevidieť uplynie polovica volebného obdobia. Čoskoro sa pred nami znovu otvorí otázka koho voliť. Iste sa tu opäť objavia politické kométy, ktoré zažiaria, zapôsobia na emócie slovenského voliča, aby sa dostali k moci, zožali žatvu, a znovu zhasli. Chýba tu však vypočítateľná, kvalifikovaná a demokratická alternatíva súčasnej i predchádzajúcej moci. Alternatíva, u ktorej by sme sa nemuseli báť o budúcnosť našej vlasti. Ako ale ona môže vzniknúť? Istotne nespadne z neba, ani nevznikne sama od seba. Treba na nej cieľavedome pracovať. A aj sa o ňu pobiť. Myslím si, že by sme sa o to mali pokúsiť najskôr každý tam, kde sme. A keď príde čas, tak to dáme dohromady. Ja som si preto predsavzal pripraviť a predložiť na letný snem KDH iniciatívu, ktorú som si pracovne nazval Projekt spolupráce. Bude obsahovať niekoľko úrovní navrhovanej spolupráce. Projekt bude mať ambíciu postaviť sa proti prúdu súčasnej slovenskej politiky, ktorá akoby nezadržateľne smerovala k studenej občianskej vojne. O jednotlivých úrovniach tohto projektu sa spoločne zamyslíme v nasledujúcich dňoch.