Obnova KDH musí začať od gruntu

Každá obnova musí začať od gruntu. Aj obnova štandardných politických strán, akou je KDH. Vedenie by v tom mohlo zohrať veľmi dôležitú úlohu. Mohlo by prichádzať s ozdravujúcimi predstavami a spúšťať reformné procesy. Ale ku skutočnej obnove dôjde len, ak tieto procesy začnú žiť v samotných základoch týchto spoločenstiev. Teda ak si ich osvoja ľudia, ktorí takéto spoločenstvá tvoria. Ak ich zapália. To potom oduševní i celý organizmus. My by sme často chceli pohodlnú skratku. Túžime po vodcoch, ktorí to budú ťahať. Po charizme, čo bude generovať energiu a strhávať davy. Dá sa i to. Ale nereformuje to spoločenstvo. Skôr naopak. Ono spohodlnie a prestane horieť pre svoju vec. A kto nehorí, nezapáli ani druhých. Veľmi si želám takúto zásadnú obnovu spoločenstva, ktoré je mojou politickou domovinou. Nie preto, aby sa znovu dostalo k válovu, ale preto, aby prispelo k ozdraveniu celej našej domoviny. Na každom kroku vidíme, ako to potrebuje.