Františkove posolstvá – deň prvý: Bratislava

O posolstvách pápeža Františka Slovensku a zo Slovenska Európe, svetu a Cirkvi, budeme ešte dlho premýšľať, analyzovať ich, a chcem veriť, že nás urobia lepšími.   Z tých včerajších jeho slov a gest som ako syn starobylého národa, a zároveň občan celkom mladého európskeho štátu, osobitne vnímal tie, ktoré boli…

Celý článok

Námestník Kristov je tu

Svätý Otec František kráča po slovenskej zemi a hovorí nám veľké veci. Počúvajme, čo nám vraví a premýšľajme o tom! Ako pred chvíľkou povedal v Dóme svätého Martina: v slobode, tvorivo a v dialógu so všetkými. Teším sa z toho a o našu budúcnosť nemám obavy. Veď predsa nám pripomenul…

Celý článok

Skutočný kajúcnik uznáva svoju vlastnú vinu a neobviňuje druhých

Skutočný kajúcnik uznáva svoju vlastnú vinu. Neobviňuje druhých, ale robí pokánie. Nám, hriešnym ľuďom (lebo kameňom nech hádže ten, kto je bez viny), túto úžasnú možnosť prinieslo kresťanstvo. Kajúcny postoj môže byť prvým krokom k ozdraveniu. K tomu, aby sme sa stali lepšími. Nie je to pomôcka pre lovcov ľudí.…

Celý článok

Predsavzatie k návšteve pápeža

Dnes sa v katolíckych kostoloch číta pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti ohlásenej návštevy Svätého Otca Františka v našej vlasti. Biskupi nás v tomto liste vyzývajú, aby sme si každý položili otázku, ako chceme privítať vzácneho hosťa? Myslím si, že by bolo veľmi užitočné, ak by sme si dokázali…

Celý článok

Návšteva Svätého otca nie je ocenením, ale mala by byť povzbudením a výzvou

Minulý týždeň v stredu pápež František zverejnil svoj úmysel pre svetovú sieť júlových modlitieb: “…Chcel by som všetkým navrhnúť, aby sa naučili vykročiť i mimo skupinu svojich priateľov a budovali v spoločnosti sociálne priateľstvá, tak nevyhnutné pre dobré spolužitie….odkloniť sa od populizmov, ktoré zneužívajú ľudské úzkosti bez toho, aby prinášali…

Celý článok

Za Hansom Küngom

Včera sa odobral do Domu Pánovho jeden z najvýraznejších, ale zároveň i najkontroverznejších katolíckych teológov Druhého vatikánskeho koncilu Hans Küng. Necítim sa kvalifikovaný vyjadrovať sa k tomu, čo spôsobilo napätie medzi ním a Vatikánom, ale mnoho z toho, o čom písal, má i dramaticky významný politický kontext. A to sa…

Celý článok

Ako kresťania, by sme mali byť svedkami nádeje pre všetkých, nielen pre “svojich”

Myslím si, že i my, kresťania v tomto svete, si potrebujeme prežiť to, čo zakúsili Ježišovi učeníci počas drámy Veľkej noci. Najskôr sa im rozpadol ich sen o mocnom mužovi, ktorý prinesie víťazstvo ich vlastnému národu, ktorý po stáročia vzdoroval pohanskému svetu. Boli presvedčení, že práve oni sú ľud, čo…

Celý článok