Prípad George Floyd a vývoj v slovenskej polícii

Dnes je výročie neprimeraného policajného zákroku v Minneapolise, na následky ktorého zomrel americký černoch George Floyd. Tento incident odštartoval nielen masové protesty voči pretrvávajúcim problémom rasovej nerovnosti v USA, ale aj všeobecnejšiu a azda ešte vážnejšiu rozpravu o policajnej brutalite v slobodnej spoločnosti. Ak demokratická moc stratí kontrolu nad silovými…

Celý článok

Banditizmus na bieloruskom nebi a chýbajúci európsky obranný pakt

Víkendový banditizmus na bieloruskom nebi svedčí nielen o tom, čo už dávno vieme. Totiž, že Lukašenko je diktátor, ktorý bude brániť svoju moc všetkými prostriedkami. Bohužiaľ je to aj o nepripravenosti demokratických štátov takémuto konaniu čeliť. Jedným z najväčších rizík demokratickej spoločnosti je ilúzia, že spejme k rozprávkovému svetu bez…

Celý článok

Úvaha nad rozkladom Kiskovej strany

S určitou nostalgiou a súcitom sledujem rozklad vládnej strany, ktorú volilo viacero mojich politických priateľov. Pritom v nej je ešte stále viacero, podľa mňa, cenných ľudí. Lenže opustil ju jej zakladateľ. Človek, ktorý dal zmysel jej existencie. Politické strany, ktoré nie sú hlbšie zakorenené ani členskou základňou do ľudu, ani…

Celý článok

Mentalita “bývalého vedenia”

V správach som minule zachytil, ako sa vyhováral šéf nejakej štátnej inštitúcie, pretože dostali pokutu za akési chyby v obstarávaní, že sa to stalo za bývalého vedenia. S touto mentalitou sa ďaleko nedostaneme. Štátne inštitúcie budú plniť svoje funkcie iba vtedy, ak dokážeme rešpektovať ich právomoci, a samozrejme, ak budú…

Celý článok

Dobrá politika vyžaduje sebadisciplínu a otvorenosť

Zápas o lepšiu a zdravšiu spoločnosť vyžaduje sebadisciplínu vo vzťahu ku sebe a svojim spolubojovníkom a otvorenosť voči druhým. Bez poctivej práce na sebe a bez schopnosti viesť skutočný dialóg, bez spôsobilosti spolupracovať na dobrých veciach s druhými, nech prichádzajú odkiaľkoľvek, sú všetky tie vábivé heslá o zápase so zlom,…

Celý článok

Zachovať vieru, jednotu a otvorenosť voči pravde

Výzvy zachovať vieru svojich predkov, zachovať jednotu a zachovať otvorenosť voči pravde zazneli pred chvíľkou v slovách pápeža Františka v Svätopeterskej bazilike pre rímsku komunitu ťažko skúšaného mjanmarského ľudu. Ale nielen pre ňu. Lebo je to aktuálne pre nás všetkých. Aj ja si myslím, že ak opustíme to, pre čo…

Celý článok

Kolúzna väzba v kombinácii s inštitútom kajúcnika je pokušením pre každú moc

Dosť ma znepokojuje, koľko aj vcelku rozvážnych ľudí v súčasnej diskusii o kolúznej väzbe vidí hlavne stranícky spor medzi predsedom bizarnej rodinnej strany a ministerkou spravodlivosti. Pritom ide o ďaleko vážnejší a hlbší problém. Nie odborný, ale ľudský. Väzba je brutálnym zásahom do integrity človeka. Zdôrazňujem, že ide o zásah…

Celý článok