Dobrú a zodpovednú politiku tieto voľby neprinesú, na to treba viac času a veľa práce

Ďalšou dôležitou zásadou politiky, ktorá má hlbšie korene, než len krátkodobé poblúznenie voličov, je skutočná schopnosť jej tvorcov niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Na rozdiel od mafiánov a klaunov, čo síce dokážu vyčarovať dobrý volebný výsledok, ale keď získajú moc, tak nerozmýšľajú nad ničím iným, ako ju nestratiť. Preto väčšinou pohŕdame politikou a máme často oveľa viac radi úradníkov v politike, pretože sa nám zdajú byť aspoň kvalifikovaní. Lenže úradníci prídu, odslúžia si a odídu. Neriskujú, nebežia na dlhú trať, nie sú do “zlého počasia” a v povahe ich služby nie je budovanie budúcnosti.

V tom prvom prípade (klauni a mafiáni) je to číry boj o moc, v druhom (úradníci) ide o akýsi krátkodobý služobný pomer. Ten prvý variant prebúdza v spoločnosti zlé vášne (nenávisť, závisť, pomstychtivosť) a druhý na ňu v zásade nemá žiaden vplyv. Umenie skutočnej politiky je niečo viac. Oveľa viac. “Margaret Thatcherová verila, že v podnikaní rovnako ako v politike sa nemožno vyhýbať zodpovednosti. Kľúčovou osobou v slobodnej ekonomike nie je manažér, ale podnikateľ – ten, kto na seba berie riziko a je pripravený niesť dôsledky.” (citované z Roger Scruton: Jak být konzervativec, CDK Brno 2021, str.17) Píšem to preto, lebo veľmi intenzívne cítim, že na to, aby sme sa naučili vládnuť sami sebe, musíme sa najskôr naučiť, že poctivá politika vyžaduje niečo veľmi podobné. Za tridsať tri rokov slobody sme tu mali hviezdy, ktoré zažiarili, skasírovali zisky a zhasli. My však ako soľ potrebujeme vo verenom živote schopnosť niesť aj dôsledky, v dobrom i v zlom, a na tom budovať, lebo len tak môže vzniknúť politika, ktorá bude mať líniu. A iba taká politika môže byť schopná kvalifikovane čeliť búrkam života a tvoriť budúcnosť.

Preto si myslím, že v takej strane ako je KDH (a ktorej som aj členom) taký potenciál je. Ale má ho aj Mikuláš a jeho Modrí. A azda i ďalší demokrati (s veľkým i malým “d”). Je mi ľúto, že sa nedohodli pre tieto voľby. Ale budem pracovať na tom, aby spolupracovali po nich, a vytvorili čosi, čo sa raz stane relevantnou silou, ktorá bude mať líniu a bude schopná dlhodobo niesť a uniesť zodpovednosť. Slovensko potrebuje takú silu.