Keby KDH využilo príležitosť, ktorá sa mu teraz núka, volil by som ho rád

KDH má teraz jedinečnú príležitosť zbaviť sa všetkej tej konzervatívno-ľudáckej stariny, ktorá od počiatku existencie tohto hnutia spochybňovala skvelú tradíciu neohrozeného zápasu kresťanov za slobodu a ich schopnosti spolupracovať so všetkými slobodomyseľnými ľuďmi. Je tu príležitosť prenechať ono svätuškárske farizejstvo formujúcemu sa bloku, ktoré sa vyhlásilo za ochrancu rodiny. A KDH by rozhodne nemalo prijímať ponuky, ktoré tvorca tohto “prorodinného frontu” označuje za také, že sa nedajú neprijať. Nielen sa dajú, ale práve naopak, nesmieme ich prijať. Akékoľvek politické objatie s Matovičom by bolo pre KDH smrteľným. Poďme cestou toho, v čom sme boli dobrí, za čo si nás vážili aj mnohí ľudia, ktorí k nám nepatrili, a to dokonca ešte predtým než sme ako politické hnutie oficiálne vznikli. A neskôr aj za Mečiara. Chráňme si slobodu, lebo mravné drámy dejín i každého ľudského života, majú hodnotu len vtedy, keď sa ich účastníci môžu slobodne rozhodovať. Jasne sa vymedzme a odmietnime všetky tie experimenty, ktoré majú akože vnútiť ľuďom dobro! Keby KDH túto príležitosť teraz jasne a viditeľne využilo, volil by som ho rád. A myslím, že by nás bolo dosť.