KREDIT: najnaliehavejšie politické témy, o ktorých pápež František už roky rozpráva

Transformácia spôsobu života a ekonomického a sociálneho systému, ktorý prehlbuje nerovnosti v životných podmienkach ľudí, boj proti skartačnej kultúre, ktorá odstavuje “nepotrebných ľudí”, ujímanie sa migrantov a utečencov, ktorí museli opustiť svoju domovinu, úsilie o pokoj a jednotu v ľudskej rodine, klimatická kríza, federalizácia Európskej únie, boj proti korupcii a mafiám, úsilie o spoločné dobro, solidaritu a subsidiaritu, ktorá má každému poskytovať možnosť prijať vlastnú zodpovednosť v ozdravných procesoch spoločnosti. Toto sú len niektoré, najnaliehavejšie politické témy, o ktorých pápež František už roky rozpráva. Kresťanskodemokratická akadémia KREDIT sa na svojom októbrovom videostretnutí včera zaoberala otázkou, do akej miery sa ako kresťania vo verejnom živote týmto témam venujeme. Členovia akadémie pripravia iniciatívu, ktorej zámerom bude prinášať tieto, pre náš národ i pre ľudstvo, životne dôležité otázky do verejnej diskusie.