Nedeľné zamyslenie o pokrytectve a milosrdenstve pre Advent 2022

Včera sme sa v liturgických prosbách v kostole modlili za to, aby sa všetci márnotratní synovia obrátili. Bolo by asi lepšie, keby sme sa každý zamysleli nad tým, či nie som márnotratným synom, či dcérou ja? Bolo by to poctivejšie a svedčilo by to o pokore. Dnes na obed nás k tomu pápež František vyzýval a varoval pred pokrytectvom. Nič tak nedevalvuje ten úžasný a radostný odkaz Zakladateľa kresťanstva, ako dvojtvárnosť ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, tvária sa ako majstri sveta, známkujú druhých a nemajú porozumenie so slabosťami, ktorým sa nikdy ani oni celkom nevyhnú. Modlime sa radšej za to, aby sme dokázali konať tak, ako milosrdný Samaritán v Ježišovom asi najznámejšom podobenstve. “Choď, a rob podobne!” zakončil ho výzvou pre všetky doby Majster z Nazareta. Ak by sa nám to aspoň tu a tam čiastočne darilo, budeme azda prekvapení, ako užitoční pre ľudí v turbulentnej dráme nášho spoločného života, sa znova staneme. Dnes je tou dobitou obeťou lúpežníckeho násilníka Ukrajina. Modlime sa preto aj konkrétne za to, aby sme jej ľudu dokázali účinne pomáhať! Aby sme sa nebáli rizík a uniesli to, čo to bude stáť aj nás. Taký by bol nepochybne postoj milosrdného Samaritána v advente roku 2022.