Projekt spolupráce – b) na úrovni volebného postupu

Projekt spolupráce, ktorý pripravujem pre snem KDH bude ďalej navrhovať spoluprácu na úrovni volebného postupu. Lebo nemalo by nám ísť iba o to, aby sme sa nejako “preštrikovali” do parlamentu. Našim zámerom by malo byť vyvedenie Slovenska z krízy, chaosu a nekompetentnosti. Ostatné dva roky od volieb sme sa veľa dozvedeli nielen o súčasnej moci, ale aj to tom, ako to fungovalo pred jej nástupom. Zastaviť tento rozkladný proces nedokáže politická strana, ktorá bude mať tesne nad päť percent. Proti demagógom všetkých proveniencií jestvuje len jedna účinná zbraň. Tou je spolupráca. V našom ústavnom a volebnom systéme sú pritom zásadné dve veci. Po prvé, rozhodujúce je, kto zostavuje vládu. Od toho bude závisieť atmosféra v štáte a jeho osudy po celý čas, pokým bude mať moc. A vládu zostavuje spravidla ten subjekt, ktorý získa najviac hlasov. Preto druhá poučka s tým úzko súvisí. Príbuzné politické strany môžu vo voľbách efektívne spolupracovať len jedným spôsobom, a to že podajú spoločnú kandidátnu listinu. Inak môžu o spolupráci hovoriť koľko chcú, ale v skutočnosti zostanú rivalmi, bojujúcimi o toho istého voliča. Mnohí dnes hovoria, aby sme sa v tom inšpirovali z posledných volieb našich západných susedov. Iste, veď práve oni sa poučili z našich volieb v roku 1998. Inšpirujme sa preto hlavne z vlastných skúseností! Potrebujeme Slovenskú demokratickú koalíciu pre túto dobu.