Projekt spolupráce – a) na úrovni strany

Základnou úrovňou Projektu spolupráce je spolupráca vo vnútri strany. Musíme sa poučiť z vlastných chýb a premýšľať, prečo od nás ľudia odchádzali. A učiť sa aj od tých, ktorí museli prejsť bolestným procesom obnovy a boli úspešní. Nemeckí kresťanskí demokrati po tragických skúsenostiach vytvorili presne takú stranu spolupráce o akej chcem hovoriť. „Tak vznikla nová ľudová strana, v ktorej sa zišli katolícki a evanjelickí kresťania, konzervatívci, liberáli, kresťanskí socialisti, ľudia z rôznych regiónov, všetkých sociálnych vrstiev, ktorí vyšli z rôznych demokratických tradícií…“ píše sa Programových zásadách CDU o počiatkoch politickej sily, ktorá vyviedla svoju rozbitú krajinu z katastrofy. Takúto širokú spoluprácu potrebujeme aj v KDH. Potrebujeme obnoviť spoluprácu liberálnych i konzervatívnych kresťanov, obnovu ekumenického ducha, dialóg pravicovejšie zmýšľajúcich ľudí s ľavicovejšie cítiacimi, a v neposlednom rade i generačnú spoluprácu skúsených veteránov s dynamizmom nastupujúceho pokolenia. Nemôžeme už ďalej krútiť nosom nad každým, kto sa v niečom odlišuje od stále sa zužujúcej skupinky ľudí, čo stranu vedú a vytláčať ho od dialógu a rozhodovania v strane. Taký človek odíde. To neustále profilovanie sa viedlo k tomu, že z veľkého hnutia zostala iba hŕstka a vypadlo z hry. Ale každý, aj ten najzhubnejší spoločenský proces sa dá zastaviť. Potrebujeme sa vrátiť k étosu spolupráce i rôznorodého spoločenstva. Aby sa v KDH opäť všetci cítili doma. Potom bude mať znovu budúcnosť. A bude zasa užitočné i pre Slovensko.