Rozlišovanie duchov a kresťanská demokracia

Je zásadne dôležité rozlišovať kto je akého ducha. Osobitne v politike. Lebo politika dramaticky ovplyvňuje vášne, ale aj mieru solidarity v spoločnosti. A nie je to ani trochu akademický problém. Sú tu muži a ženy, ktorí do verejnej diskusie vnášajú pekné a statočné ideály. A naopak, sú tu zas takí, čo chcú zarobiť na tom, že v ľuďoch podnecujú strach, sebectvo, závisť, pocity krivdy a i nenávisť. Prepadnutie Ukrajiny sa stalo skúšobným kameňom takéhoto rozlišovania duchov vo svetovej, európskej a i slovenskej politike. Nemá dobrého ducha ten, kto chce obchodovať s osudom obete, tváriac sa pritom, že háji záujmy svojho ľudu. V skutočnosti kazí morálku vlastného národa. Je to samozrejme vždy podraz voči statočným Ukrajincom. Ale nielen to. Ak národy akceptujú pokušenia týchto svojich zvodcov, ono sa to napokon aj týmto národom skôr, či neskôr veľmi nepríjemne vráti. Vážim si preto politikov, ktorí sa týmito pokušeniami strhnúť nedali. A pre nás, kresťanských demokratov by mal z toho vyplynúť esenciálne významný záver: nie boj proti liberalizmu, nie kultúrne vojny, ale to, akého ducha naše slová vnášajú do spoločnosti, to rozhoduje o tom, či je vo svojej podstate naša politika kresťanskou.