Útok na americký Kongres a zavreté kostoly – znamenia doby v roku 2021

Na konci roka sa zvykneme obzrieť za tým, čo sme v ňom zažili. Spomínať však iba na súhrn udalostí, ktoré sa odohrali, nemá veľkú cenu pre budúcnosť. Tento pohľad dozadu je však dobrou príležitosťou na to, aby sme skúmali znamenia našej doby. Znamenia, čo presahujú rámec tých 365 dní, ktoré čo nevidieť znova uplynú. Také, čo ukrývajú semienka budúcnosti. Premýšľať nad nimi je dôležité. Pretože to, ako sa ony vyvinú bude závisieť predovšetkým od vôle, práce a intelektu ľudí, nie od slepých zákonitostí fatalistov všetkých proveniencií. Keď premýšľam nad širšími súvislosťami toho, čo v roku 2021 priniesla pandémia, postupné zmeny politických pomerov vo svete, v Európe, a i udalosti na našom malom Slovensku, tak sa mi vynárajú dva také veľavravné symboly, ktoré symbolizujú oveľa viac, než iba to, čo sa v nich konkrétne udialo: útok na americký Kongres a zavreté kostoly. Tieto dva obrazy hovoria nielen o dobe, v ktorej žijeme, ale sú znamením časov. Ak pochopíme čoho všetkého symbolom tieto obrazy sú, a ak budeme na ne poctivo a bez predsudkov hľadať odpovede, môžu tieto odpovede priniesť nádej pre dobu, čo ešte len príde. Je to dôležité, lebo nás to všetko môže aj prevalcovať. Skúsme v týchto dňoch, ktoré nám do konca tohto roka ešte zostávajú, nad týmito dvoma znameniami spoločne trochu popremýšľať!