V čase núdze majú byť kresťania so svojim ľudom

Myslím si, že v čase, keď sa mnohí ľudia musia zriecť činností, ktoré tvoria ich živobytie, nemali by sme sa ani my, kresťania, dožadovať akýchkoľvek výnimiek, či privilégií. Mali by sme cítiť a zdieľať osud, ktorý postihuje celý národ. Prijmime to ako našu spoločnú obetu za ochranu života! Ak to niekto porovnáva s prenasledovaním kresťanov v minulosti, tak buď už zabudol, alebo nevie, čo je to prenasledovanie. I keď nám azda niekto pred časom niečo sľúbil, bol to zrejme nepremyslený sľub. V zápase s dejmi, ktoré nemáme pod kontrolou nie je prezieravé sľubovať čokoľvek. I keď máme bohoslužobné zhromaždenia radi, prispejme ku kultivácii nášho národa (i svojej) tým, že budeme rešpektovať dobromyseľné odporúčania ľudí, ktorí majú patričné vzdelanie na to, aby nám pomohli krízu zvládnuť. A ukážme, že ochranu ľudského života naozaj považujeme za hodnotu, ktorá stojí nad inými, i keď veľmi dôležitými a oprávnenými záujmami. Kiež by tak činil i muž, ktorý stojí na čele rezortu, ktorý má práve vzdelávanie na starosti!