Pre kresťanov, angažujúcich sa vo verejnom živote by návšteva pápeža Františka mala byť veľkou inšpiráciou (11) Bratstvo a otvorenosť

Svätý Otec vo svojom príhovore k predstaviteľom verejného života ďalej pokračoval pozoruhodnou rečníckou otázkou: “A čo všetko naznačuje veľký modrý pás na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi?” Odpoveď na ňu priamo nedal, ponechal ju na nás. Lebo je to pre nás Slovákov vlastne záväzok. A nadviazal na…

Celý článok

Čo by bolo užitočné, keby si z pápežových slov na Slovensku vzali k srdcu ľudia vo verejnom živote (10) Posolstvo pokoja v srdci Európy

Druhý deň svojej návštevy prehovoril Svätý Otec najskôr k predstaviteľom politického a spoločenského života. Začal pripomenutím paradoxu, že sme mladou krajinou, ktorá má ale dávnu históriu a hlboké korene. Miesto, kde sa stretával Východ so Západom už pred tisícročím. Kde sa postupne striedali i politické útvary, v ktorých naši predkovia…

Celý článok

Pozoruhodné je aj to, o čom pápež na Slovensku verejne nehovoril. (9) Gender

V úzkom kruhu, medzi “svojimi”, sa ho už prvý večer jeden z jezuitov opýtal, čo povie na “gender ideológiu”. Františkove stretnutia s rehoľnými spolubratmi po celom svete sa zverejňujú až po skončení návštevy, takže vďaka tomu vieme, čo odpovedal aj na túto otázku. Svätý Otec neustále upozorňuje na nebezpečenstvo ideologickej…

Celý článok

Zamyslenie nad tým, čo tu aj nám, kresťanským demokratom naznačil pápež (8) Je zdravé pracovať

Jeden z jezuitov pápežovi pripomenul pozoruhodný zážitok tisícov slovenských a českých kňazov a rehoľníkov, ktorí počas prenasledovania boli nútení žiť a pracovať ako všetci ostatní ľudia. Skúsenosť vyrastať vo svete pracujúcich bola vynikajúca, zakončil svoju poznámku kedysi tajne vysvätený jezuita. František na to reagoval krátkou parafrázou prevzatou od Apoštola národov:…

Celý článok

Pápežove slová na Slovensku, inšpiratívne i pre kresťanskú demokraciu (7) Zlo tejto chvíle: ideológia návratu

Na stretnutí s jezuitmi hovoril o pokušení vrátiť sa späť. Boľavé miesto Cirkvi v týchto časoch, povedal. Nazval to ideológiou návratu. “Bojíme sa života… bojíme sa slobody.,, preto sa dnes vraciame do minulosti. Aby sme hľadali istoty…Bojíme sa ísť na krížne cesty…Toto je zlo tejto chvíle. Hľadať cestu v rigidnosti…

Celý článok

Ďalšie zamyslenie nad tým, čo pápež František priniesol slovenskej kresťanskej demokracii (6) Blízkosť

Druhým príhovorom Svätého Otca, o ktorom sa mala možnosť verejnosť oboznámiť, bol jeho neformálny rozhovor s jezuitmi. Je to spoločnosť, ktorá je jeho duchovným zázemím a s jej členmi sa pápež stretáva na každej zo svojich ciest. Čo sa v rozprave s nimi však povedalo, to zverejňuje obvykle až po…

Celý článok

Reflexia návštevy pápeža Františka na Slovensku pre kresťanských demokratov (5) Spoločná akcia pre lepší svet

Ako ale dosiahnuť jednotu otvoreného srdca, keď máme tak rozličné predstavy, záujmy i skúsenosti s našou vzájomnou históriou? František sa na záver svojho príhovoru predstaviteľom kresťanských cirkví (i nám všetkým) pokúsil poradiť celkom pragmaticky: “Jednota sa nedosahuje ani tak dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že…

Celý článok

Kresťansko-demokratická reflexia návštevy pápeža na Slovensku (4) Jednota otvoreného srdca

František vo svojom prvom vystúpení pred členmi Ekumenickej rady cirkví pokračoval ďalšou otázkou, ktorá je o spytovaní svedomia všetkých nás, kresťanov: “A ďalej, uspokojac sa s chlebom a istotami, nestratili sme azda elán v hľadaní jednoty, za ktorú prosil Ježiš? Jednoty, ktorá vyžaduje zrelú slobodu silných rozhodnutí, veľa odriekania a…

Celý článok

Slovenská kresťanská demokracia po návšteve pápeža (3) Horlivosť a prorocké svedectvo

Vo svojom prvom verejnom vystúpení na Slovensku sa Svätý Otec ďalej pýta nielen nás, ale svoju rečnícku otázku kladie v európskom kontexte: “Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?” Či sme sa neuspokojili s tým, že sa usilujeme…

Celý článok

Slovenská kresťanská demokracia po návšteve pápeža (2) Sloboda

Hneď v úvode svojho prvého verejného príhovoru pred členmi Ekumenickej rady cirkví Svätý Otec otvoril veľkú tému slobody. Ešte sa k nej viackrát, pri iných príležitostiach a z iného uhla vráti, ale tu, na začiatku svojej návštevy nám prišiel pripomenúť, ako je táto hodnota, pre ktorú naši statoční otcovia prinášali…

Celý článok