Politicky najnaliehavejšia výzva z Reči na hore

Teším sa z každého verejne vysloveného slova, ktoré sa usiluje vnášať do rozvášnenej spoločnosti pokoj. Pozor, nemýľme si to s démonom súhlasu ani s rezignáciou pred zlom! Tvorcom pokoja nie je ten, kto radšej ustupuje logike neľútostného politického boja, ani radikalizujúcej sa ideologizujúcej propagande jedných, či druhých, ale predovšetkým ten,…

Celý článok

Príbeh solúnskych bratov sa stal súčasťou formovania európskej identity

Príbeh solúnskych bratov nebol zďaleka len regionálnou misiou. Stal sa súčasťou formovania európskej identity, z ktorej žijeme dodnes. Je rôznorodá, ale má spoločný náboženský a kultúrny základ. Nie náhodou vyhlásil poľský pápež Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Pokým z tohto gruntu dokáže Európa čerpať, ani ostatný svet ju neprevalcuje…

Celý článok

Majme na pamäti evanjelizačné dôsledky kresťanskej politiky!

Statočný a múdry český kňaz, dlhoročný väzeň svedomia Oto Mádr v jednej eseji napísal, že “obdobou ku šľachtickej devíze ´noblesse oblige´ sa dá povedať: kresťanstvo zaväzuje – ku konaniu na vysokej ľudskej úrovni.” Myslím si, že je to dobré odporúčanie i pre politiku, ktorej nositelia sa odvolávajú na svoje kresťanské…

Celý článok

Turičné odporúčanie

Narcizmus, bolestínstvo a pesimizmus označil vo svojom dnešnom turičnom príhovore pápež František za hlavné prekážky toho, čo by malo byť hlavným poslaním kresťana: rozdávať dary, ktoré dostal, nie sa opevňovať a žiť iba pre seba. Myslím si, že je to výstižné a inšpirujúce i pre politiku. Ak má byť i ona službou ľudu, nemali…

Celý článok